СРБИЈА ХОМБУ И ДОЂОИ
САВЕТНИЦИ СРБИЈА ХОМБУ
ДАН-ЧЛАНОВИ
ТРЕНИНЗИ-ИНФОРМАЦИЈЕ
ДАН-ТЕСТИРАЊА
—  КЈУ-РАНГИРАЊЕ
—  КЈУ-ТЕСТИРАЊА
 
СЕМИНАРИ
КАРАТЕ ДЕМО (ЕНБУТАИКАИ)
РАЗМЕНЕ КУЛТУРЕ
ТУРНИРИ
—  ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
 
ПОСЕТЕ СРБИЈА ХОМБУ
ПОСЕТЕ ОКИНАВИ
ПОСЕТЕ ЈАПАНУ
 
ФОТО-ГАЛЕРИЈЕ
ВИДЕО-КЛИПОВИ
 
ПОВЕЗАНИ ДОЂОИ
 
ИНФО. СА ОКИНАВЕ
—  ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
ГЛАВНИ ОКИКУКАИ ВЕБ-САЈТ
ДРУГИ ОКИКУКАИ САЈТОВИ
—  ОКИНАВА НОВОСТИ
—  ДРУГИ ВЕБ-САЈТОВИ
 

• КЈУ-РАНГИРАЊЕ

УЧЕНИЧКО РАНГИРАЊЕ
(КЈУ-РАНГОВИ)

КЈУ-РАНГОВИ - УЧЕНИЧКИ РАНГОВИ, крећу се од најнижег ранга 10. КЈУ до највишег 1. КЈУ. Означавају се различитим бојама појасева и трака, на начин како је приказано доле.

10. КЈУ ~ 8. КЈУ 7. КЈУ 6. КЈУ 5. КЈУ
(ЏУ-КЈУ ~ ХАЋИ-КЈУ) (НАНА-КЈУ) (РОКУ-КЈУ) (ГО-КЈУ)
       
4. КЈУ 3. КЈУ 2. КЈУ 1. КЈУ
(ЈОН-КЈУ) (САН-КЈУ) (НИ-КЈУ) (ИК-КЈУ)

Услов за излазак на испит за ученичке КЈУ-рангове подразумева испуњавање одговарајућих квалификационих стандарда: време активног вежбања, време у одговарајућем рангу и године старости.


Програм тестирања и
квалификациони стандарди
ОКИКУКАИ Србија Хомбу
КЈУ-РАНГ сертификат
ОКИКУКАИ Србија Хомбу
тренинг сертификат

• • •
.
КА ВРХУ СТРАНE