СРБИЈА ХОМБУ И ДОЂОИ
САВЕТНИЦИ СРБИЈА ХОМБУ
ДАН-ЧЛАНОВИ
ТРЕНИНЗИ-ИНФОРМАЦИЈЕ
ДАН-ТЕСТИРАЊА
—  КЈУ-РАНГИРАЊЕ
—  КЈУ-ТЕСТИРАЊА
 
СЕМИНАРИ
КАРАТЕ ДЕМО (ЕНБУТАИКАИ)
РАЗМЕНЕ КУЛТУРЕ
ТУРНИРИ
—  ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
 
ПОСЕТЕ СРБИЈА ХОМБУ
ПОСЕТЕ ОКИНАВИ
ПОСЕТЕ ЈАПАНУ
 
ФОТО-ГАЛЕРИЈЕ
ВИДЕО-КЛИПОВИ
 
ПОВЕЗАНИ ДОЂОИ
 
ИНФО. СА ОКИНАВЕ
—  ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
ГЛАВНИ ОКИКУКАИ ВЕБ-САЈТ
ДРУГИ ОКИКУКАИ САЈТОВИ
—  ОКИНАВА НОВОСТИ
—  ДРУГИ ВЕБ-САЈТОВИ
 

• ОСНИВАЧИ

ОСНИВАЧИ КАРАТЕДО СИСТЕМА
"ТИГРА, ЖДРАЛА И ЗМАЈА"

Jедан од наjпознатиjих и наjоригиналниjих окинављанских КАРАТЕДО стилова je свакако систем "тигра, ждрала и змаjа", коjи jе из Кине на Окинаву пренео чувени учитељ Уечи Канбун (1877-1948).

Под патронатом таоистичког свештеника Шу Ши Ве (1874-1926) вежбао je пуних 10 година, а затим је 1907. у Кини отворио свој ДОЂО у Кини, који је радио 3 године. Вратио се на Окинаву 1910. У Jапан се сели 1921., у област Осаке (место Вакаjама), где почиње да подучава, али искључиво своjе окинављанске сународнике. Године 1947. сели се на острво Ишима, близу Окинаве, где је умро годину дана касније.

ЗА КРАТКУ БИОГРАФИЈУ КЛИКНИ НА ФОТОГРАФИЈУ
 
ШУ ШИ ВА   УЕЧИ КАНБУН
(1874-1926)   (1877-1948)

Први ученик Канбуна у Јапану, био је окинављанин Томојосе Рјурју. Касније, у тренинг се укључио и Канбунов најстарији син Канеи, који је најзаслужнији за формирање, надградњу и уобличавање система.

ЗА КРАТКУ БИОГРАФИЈУ КЛИКНИ НА ФОТОГРАФИЈУ
 
ТОМОЈОСЕ РЈУРЈУ   УЕЧИ КАНЕИ
(1874-1958)   (1911-1991)

КАРАТЕ систем борења Уечи Канбуна данас се на Окинави вежба у неколико стилова и асоцијација. У свим овим организацијама база система jе остала иста.

• • •
.
КА ВРХУ СТРАНE