СРБИЈА ХОМБУ И ДОЂОИ
САВЕТНИЦИ СРБИЈА ХОМБУ
ДАН-ЧЛАНОВИ
ТРЕНИНЗИ-ИНФОРМАЦИЈЕ
ДАН-ТЕСТИРАЊА
—  КЈУ-РАНГИРАЊЕ
—  КЈУ-ТЕСТИРАЊА
 
СЕМИНАРИ
КАРАТЕ ДЕМО (ЕНБУТАИКАИ)
РАЗМЕНЕ КУЛТУРЕ
ТУРНИРИ
—  ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
 
ПОСЕТЕ СРБИЈА ХОМБУ
ПОСЕТЕ ОКИНАВИ
ПОСЕТЕ ЈАПАНУ
 
ФОТО-ГАЛЕРИЈЕ
ВИДЕО-КЛИПОВИ
 
ПОВЕЗАНИ ДОЂОИ
 
ИНФО. СА ОКИНАВЕ
—  ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
ГЛАВНИ ОКИКУКАИ ВЕБ-САЈТ
ДРУГИ ОКИКУКАИ САЈТОВИ
—  ОКИНАВА НОВОСТИ
—  ДРУГИ ВЕБ-САЈТОВИ
 

• ПОСЕТЕ ОКИНАВИ

ПОСЕТЕ И ТРЕНИНЗИ НА ОКИНАВИ

 
2018. 22. АВГ. ~ 5. ОКТ.
2016. 04. ЈУН ~ 24. ЈУН
2015. 04. АПР. ~ 26. АПР.
2014. 07. МАЈ ~ 24. MАЈ
2013. 21. МАЈ ~ 31. MАЈ
2011. 04. НОВ. ~ 27. НОВ.
2010. 02. НОВ. ~ 22. НОВ.
2009. 10. АВГ. ~ 31. АВГ.
2006. 29. ОКТ. ~ 19. НОВ.
2005. 17. НОВ. ~ 08. ДЕЦ.
2004. 05. СЕП. ~ 11. СЕП.
2001. 22. НОВ. ~ 08. ДЕЦ.
1985. 23. НОВ. ~ 18. ДЕЦ.
 
• • •
.