СРБИЈА ХОМБУ И ДОЂОИ
САВЕТНИЦИ СРБИЈА ХОМБУ
ДАН-ЧЛАНОВИ
ТРЕНИНЗИ-ИНФОРМАЦИЈЕ
ДАН-ТЕСТИРАЊА
—  КЈУ-РАНГИРАЊЕ
—  КЈУ-ТЕСТИРАЊА
 
СЕМИНАРИ
КАРАТЕ ДЕМО (ЕНБУТАИКАИ)
РАЗМЕНЕ КУЛТУРЕ
ТУРНИРИ
—  ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
 
ПОСЕТЕ СРБИЈА ХОМБУ
ПОСЕТЕ ОКИНАВИ
ПОСЕТЕ ЈАПАНУ
 
ФОТО-ГАЛЕРИЈЕ
ВИДЕО-КЛИПОВИ
 
ПОВЕЗАНИ ДОЂОИ
 
ИНФО. СА ОКИНАВЕ
—  ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
ГЛАВНИ ОКИКУКАИ ВЕБ-САЈТ
ДРУГИ ОКИКУКАИ САЈТОВИ
—  ОКИНАВА НОВОСТИ
—  ДРУГИ ВЕБ-САЈТОВИ
 

• ПОСЕТЕ ОКИНАВИ: 22. АВГ..~12. СЕП. и 15. СЕП.~5. ОКТ.

ПОСЕТА ОКИНАВИ 2018. ГОДИНЕ
[22. АВГ~ 12. СЕП]. и [15. СЕП.~5. ОКТ.]

Инструктор ОКИКУКАИ САНЧИН ДОЂО-а из Београда, Димитриески Милан, боравио у седишту ОКИНАВА КАРАТЕДО АСОЦИЈАЦИЈЕ (ОКИКУАКИ) на Окинави, у периоду од 22. августа до 12. септембра. 2018.

Такође, у периоду од 15. септембра до 5. октобра 2108. у седишту ОКИНАВА КАРАТЕДО АСОЦИЈАЦИЈЕ (ОКИКУАКИ) на Окинави на Окинави боравили су и инструктор ОКИКУКАИ СРБИЈА ХОМБУ ДОЂО-а, Поповић Владимир, члан дођоа, Закић Тајана и инстоктор ОКИКУКАИ Дођоа из Милана, Италије, Палумбо Гаетано.

Сви они имали су Интензиван тренинг програм у разним Дођоима ОКИКУКАИ асоцијације.

Током боравка, Димитриески Милан је положио тест за ранг КЈОШИ 7. ДАН (9. септембра), а Поповић Владимир је положио тест за ранг КЈОШИ 8. ДАН. (30. септембра 2018.)

* * *
– Фотографије Димитриески Милана (22.08.~12.09.2018)

• У Окикукаи Чатан Дођоу - Хига Тошио сенсеи, Ханши 10 Дан
 
• У Окикукаи Авасе Дођоу, Тобару Кеићо сенсеиа, Хабши 9. Дан, Председника Окикукаи
 
 
Са лева: Димитриески Милан, Тобару Кеићо (Ханши 9. Дан) и Аракаки Такаши (Кјоши 8 Дан)
• У Окикукаи сашики Дођоу, Јонамине Косуке сенсеиа, Ханши 10. Дан (фотографија лево); и Окикукаи Гушикава Дођоу, Окухама Шинматсу сенсеиа, Ханши 9. Дан
 
• У Окикукаи Коза Дођоу, Јонамине Масанори сенсеиа, Кјоши 8. Дан
Лево: са Јонамине Масанори сенсеием; Десно: са Араширо Масако, Ренши 6. Дан
• После теста Димитриески Милана за ранг Кјоши 7. Дан, у Окикукаи Чатан Дођоу
Са лева: Кјуна Сусуму (Кјоши 7. Дан), Јамаширо Хирокуни (Ханши 9. Дан), Накаходо Цутому (Ханши 10. дан), Димитриески Милан, Аракаки Такаши (Кјоши 8. Дан), Тобару Кеићо (Ханши 9. Дан), Хига Тошио (Ханши 10. Дан), Окухама Шинмацу (Ханши 9. Дан), и Шинђо Казухико (5. Дан)
— Седе, са лева: Кјуна Сусуму(Кјоши 7. Дан), Агуни Фумио (Кјоши 7 Дан), Димитриески Милан, Хига Тошио (Ханши 10. Дан), Сеикен Наширо (Ренши 6. Дан); — Стоје, са лева: XXXX, Асао Накасоне (5. Дан), Казујо Томори (5. Дан), XXXX, Шинђо Казухико (5. Дан) и XXXX
Испред бисте Уечи Канбун сенсеиа

* * *
– Фотографије Поповић Владимира, Закић Татјане и Палумбо Гаетана (15.09.~05.10.2018)

• У Окикукаи Гушикава Дођоу, Окухама Шинмацу сенсеиа, Ханши 9. Дан
 
 
Пред заједничке Карате'демонстрације у граду Урума
• У Окикукаи Коза Дођоу, Јонамине Масанори сенсеиа, Кјоши 8. Дан
 
 
• У Окикукаи Сашики Дођоу, Јонамине Косуке сенсеиа, Ханши 10. Дан
 
 
 
• У Окикукаи Чатан Дођоу - Хига Тошио сенсеи, Ханши 10. Дан
 
 
• Тест Поповић Владимира за ранг Кјоши 8. Дан, у Окикукаи Авасе Дођоу Тобару Кеићо сенсеиа (Ханши 9. Дан), Председника Окинава Каратедо Асоцијације (Окикукаи)
 
Санчин-китае • Tестира Аракаки Такаши, Кјоши 8. Дан
Сансеирју-ката
Поповић Владимир са Тобару Кеићо сенсеием, Председником Окикукаи (фото-лево)
и са Хига Тошио сенсеием, Ханши 10. Дан (фото-десно)
— Седе, са лева: Окухама Шинмацу (Ханши 9. Дан), Тобару Кеићо (Ханши 9. Дан) Председник Окикукаи, Поповић Владимир, Хига Тошио (Ханши 10. Дан), Кјуна Асакјо (Ханши 9. Дан);
— Стоје, са лева: Закић Татјана, Јамаширо Хирокуни (Ханши 9. Дан), Кјуна Сусуму (Кјоши 7. Дан), Аракаки Такаши (Кјоши 8. Дан), и Палумбо Гаетано
— Лево: Испред улаза у Гјокусендо, са аракаки Такаши сенсеием;
— Десно: Испред бисте Уечи Канбун сенсеиа
Ручак са Окухама Шинмацу сенсеием у граду Урума
Посета Јомитану са Јонамине Масанори сенсеием и Араширо Масако
Ручак са Хига Тошио седнсеием
Интервју за јапанску ТВ станицу

• • •

• • •

ТВ KC:N - ПОСЕТА ОКИНАВИ 2018 у ТВ емисији "Поподне"
Субота, 27. октобар 2018. (време на видеу: 17:03 ~ 23:19 минута)

• • •

ТВ СТУДИО Б - "ВИСОКА ПОЗИЦИЈА СРБИЈЕ У КАРАТЕ СВЕТУ"
Субота, 3. новембар 2018.

НАЗАД: НА ВРХ СТРАНЕ

.
НА МЕНИ "ПОСЕТЕ ОКИНАВИ"