СРБИЈА ХОМБУ И ДОЂОИ
САВЕТНИЦИ СРБИЈА ХОМБУ
ДАН-ЧЛАНОВИ
ТРЕНИНЗИ-ИНФОРМАЦИЈЕ
ДАН-ТЕСТИРАЊА
—  КЈУ-РАНГИРАЊЕ
—  КЈУ-ТЕСТИРАЊА
 
СЕМИНАРИ
КАРАТЕ ДЕМО (ЕНБУТАИКАИ)
РАЗМЕНЕ КУЛТУРЕ
ТУРНИРИ
—  ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
 
ПОСЕТЕ СРБИЈА ХОМБУ
ПОСЕТЕ ОКИНАВИ
ПОСЕТЕ ЈАПАНУ
 
ФОТО-ГАЛЕРИЈЕ
ВИДЕО-КЛИПОВИ
 
ПОВЕЗАНИ ДОЂОИ
 
ИНФО. СА ОКИНАВЕ
—  ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
ГЛАВНИ ОКИКУКАИ ВЕБ-САЈТ
ДРУГИ ОКИКУКАИ САЈТОВИ
—  ОКИНАВА НОВОСТИ
—  ДРУГИ ВЕБ-САЈТОВИ
 

• ДАН-РАНГИЕАЊЕ

ДАН-РАНГИРАЊЕ
И ИНСТРУКТОРСКА ЗВАЊА

• ДАН-РАНГОВИ

ДАН рангови (црни појасеви) крећу се од најнижег 1. ДАН до највишег ХАНШИ 10. ДАН. Означавају се на начин приказан доле.

1.ДАН ~ 5.ДАН РЕНШИ 6. ДАН КЈОШИ 7. ДАН КЈОШИ 8. ДАН ХАНШИ 9. ДАН ХАНШИ 10. ДАН
(ШО-ДАН ~ ГО-ДАН) (РОКУ-ДАН) (НАНА-ДАН) (ХАЋИ-ДАН) (КЈУ-ДАН) (ЏУ-ДАН)

ОКИКУКАИ Програм тестирања и
квалификациони стандарди
Званична пријава за Дан-тестирање
ОКИКУКАИ асоцијације

• ИНСТРУКТОРСКА ЗВАЊА

Инструкторска звања крећу се од најнижег 'ШИДОИН' (АСИСТЕНТ-ИНСТРУКТОР) до највишег 'ШИХАН' (МАСТЕР-ИНСТРУКТОР). Квалификациони стандарди за њихово стицање приказани су доле.

  ШИДОИН ЂУН-ШИХАН ШИХАН  
  "АСИСТЕНТ- ИНСТРУКТОР" "ИНСТРУКТОР" "МАСТЕР-ИНСТРУКТОР"  
   
  (2. ДАН и 3. ДАН) (4. ДАН) (5. ДАН ~ ХАНШИ 10. ДАН)  

ЗВАНИЧНИ СЕРТИФИКАТИ ОКИКУКАИ АСОЦИЈАЦИЈЕ:


  ДАН-РАНГ
сертификат
ШИДОИН
сертификат
ЂУН-ШИХАН
сертификат
ШИХАН
сертификат

• • •
.
КА ВРХУ СТРАНE