СРБИЈА ХОМБУ И ДОЂОИ
САВЕТНИЦИ СРБИЈА ХОМБУ
ДАН-ЧЛАНОВИ
ТРЕНИНЗИ-ИНФОРМАЦИЈЕ
ДАН-ТЕСТИРАЊА
—  КЈУ-РАНГИРАЊЕ
—  КЈУ-ТЕСТИРАЊА
 
СЕМИНАРИ
КАРАТЕ ДЕМО (ЕНБУТАИКАИ)
РАЗМЕНЕ КУЛТУРЕ
ТУРНИРИ
—  ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
 
ПОСЕТЕ СРБИЈА ХОМБУ
ПОСЕТЕ ОКИНАВИ
ПОСЕТЕ ЈАПАНУ
 
ФОТО-ГАЛЕРИЈЕ
ВИДЕО-КЛИПОВИ
 
ПОВЕЗАНИ ДОЂОИ
 
ИНФО. СА ОКИНАВЕ
—  ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
ГЛАВНИ ОКИКУКАИ ВЕБ-САЈТ
ДРУГИ ОКИКУКАИ САЈТОВИ
—  ОКИНАВА НОВОСТИ
—  ДРУГИ ВЕБ-САЈТОВИ
 

• СЕМИНАРИ 2018.:. ЈАНУАР -

УЕЧИ-РЈУ ТРЕНИНЗИ И СЕМИНАР
У РУСИЈИ, МОСКВИ
(2. ~ 7. ЈАНУАР 2018.)

   

У периоду од 2. до 7. јануара 2018. године, Поповић Владимир (Кјоши 7. Дан) посетио је ОКИКУКАИ МОСКВА ДОЂО - РУСИЈА који води Рыбин Евгений (4. Дан Ђун-шихан). Поред редовних тренинга у Дођоу, Поповић Владимир је водио и УЕЧИ-РЈУ ОКИНАВА КАРАТЕДО СЕМИНАР који је одржан 5. и 6. јануара.

У оквиру семинара одржани су и испити за ДАН-рангове. Три кандидата је успешно положило тест:

– У Окикукаи Русија Хомбу Дођоу - Московски Кодокан:
 
 
– Уечи-рју семинар:
 
 
 
 
 

НАЗАД: НА ВРХ СТРАНЕ

.
НА МЕНИ "СЕМИНАРИ"