СРБИЈА ХОМБУ И ДОЂОИ
САВЕТНИЦИ СРБИЈА ХОМБУ
ДАН-ЧЛАНОВИ
ТРЕНИНЗИ-ИНФОРМАЦИЈЕ
ДАН-ТЕСТИРАЊА
—  КЈУ-РАНГИРАЊЕ
—  КЈУ-ТЕСТИРАЊА
 
СЕМИНАРИ
КАРАТЕ ДЕМО (ЕНБУТАИКАИ)
РАЗМЕНЕ КУЛТУРЕ
ТУРНИРИ
—  ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
 
ПОСЕТЕ СРБИЈА ХОМБУ
ПОСЕТЕ ОКИНАВИ
ПОСЕТЕ ЈАПАНУ
 
ФОТО-ГАЛЕРИЈЕ
ВИДЕО-КЛИПОВИ
 
ПОВЕЗАНИ ДОЂОИ
 
ИНФО. СА ОКИНАВЕ
—  ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
ГЛАВНИ ОКИКУКАИ ВЕБ-САЈТ
ДРУГИ ОКИКУКАИ САЈТОВИ
—  ОКИНАВА НОВОСТИ
—  ДРУГИ ВЕБ-САЈТОВИ
 

• ДАТУМИ ОБНАВЉАЊА

ДАТУМ (ДД-ММ-ГГГГ) • ПОГЛАВЉЕ: • ОБНОВЉЕНА СТРАНА:

 

  03-10-2010. КАРАТЕДО ОКИНАВА КАРАТЕДО (допуњено)
  03-10-2003. УЕЧИ-РЈУ УЕЧИ-РЈУ КАРАТЕДО СИСТЕМ
  03-10-2003. ОСНИВАЧИ ОСНИВАЧИ УЕЧИ-РЈУ КАРАТЕДО ШКОЛЕ
  03-10-2003 . ОКИКУКАИ ОКИНАВА КАРАТЕДО АСОЦИЈАЦИЈА
  29-09-2010. МАЈСТОРИ ОКИКУКАИ МАЈСТОРИ НА ОКИНАВИ И У ЈАПАНУ
  03-10-2003. ДАН-РАНГИРАЊЕ ДАН-РАНГ СИСТЕМ И КВАЛИФИКАЦИОНИ СТАНДАРДИ
26-01-2020. НАЈАВА УЕЧИ-РЈУ КАРАТЕДО И КОБУДО СЕМИНАР У СРБИЈИ (МАЈ 2020)

 

  03-01-2016. ТРЕНИНЗИ-ИНФО. РАСПОРЕД ТРЕНИНГА
06-02-2020. СЕМИНАРИ • СЕМИНАР У МАКЕДОНИЈИ, ВЕЛЕСУ И ГРАДСКОМ [ЈАН.2020]
07-12-2019. ДАН-ТЕСТИРАЊА ИСПИТИ ЗА ДАН-РАНГОВЕ [СРБИЈА, БЕОГРАД, 7. ДЕЦ. 2019.]
21-02-2020. ПОСЕТЕ СРБИЈА ХОМБУ ИЗ : ••  ИТАЛИЈЕ [ЈАН.30-02.ФЕБ]   /  ••  ИТАЛИЈЕ  [ФЕБ.20]
  15-10-2018. ПОСЕТЕ ОКИНАВИ ОКИНАВА 2018 • 22.08.-12.09. и 15.09.-5.10. + ВИДЕО-КЛИП
  08-10-2019. ДРУГЕ ИФОРМАЦИЈЕ УРЧИ-РЈУ КАРАТЕ ДЕМОНСТРАЦИЈЕ У БЕОГРАДУ [СЕПТ. 2019]
  12-12-2016. ПОВЕЗАНИ ДОЂОИ ИТАЛИЈА (МИЛАНО)
  20-05-2018. ВИДЕО-КЛИПОВИ СЕИСАН-БУНКАИ И ЈАКУСОКУ-КУМИТЕ (1980-их)
07-12-2018. ВЕБ-САЈТОВИ * ДРУГИ ОКИКУКАИ САЈТОВИ: УЕЧИ-РЈУ КУРООБИ КАИ ИТАЛИЈА
• • •
.