СРБИЈА ХОМБУ И ДОЂОИ
САВЕТНИЦИ СРБИЈА ХОМБУ
ДАН-ЧЛАНОВИ
ТРЕНИНЗИ-ИНФОРМАЦИЈЕ
ДАН-ТЕСТИРАЊА
—  КЈУ-РАНГИРАЊЕ
—  КЈУ-ТЕСТИРАЊА
 
СЕМИНАРИ
КАРАТЕ ДЕМО (ЕНБУТАИКАИ)
РАЗМЕНЕ КУЛТУРЕ
ТУРНИРИ
—  ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
 
ПОСЕТЕ СРБИЈА ХОМБУ
ПОСЕТЕ ОКИНАВИ
ПОСЕТЕ ЈАПАНУ
 
ФОТО-ГАЛЕРИЈЕ
ВИДЕО-КЛИПОВИ
 
ПОВЕЗАНИ ДОЂОИ
 
ИНФО. СА ОКИНАВЕ
—  ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
ГЛАВНИ ОКИКУКАИ ВЕБ-САЈТ
ДРУГИ ОКИКУКАИ САЈТОВИ
—  ОКИНАВА НОВОСТИ
—  ДРУГИ ВЕБ-САЈТОВИ
 

• ДАТУМИ ОБНАВЉАЊА

ДАТУМ (ДД-ММ-ГГГГ) • ПОГЛАВЉЕ: • ОБНОВЉЕНА СТРАНА:

 

  03-10-2010. КАРАТЕДО ОКИНАВА КАРАТЕДО (допуњено)
  03-10-2003. УЕЧИ-РЈУ УЕЧИ-РЈУ КАРАТЕДО СИСТЕМ
  03-10-2003. ОСНИВАЧИ ОСНИВАЧИ УЕЧИ-РЈУ КАРАТЕДО ШКОЛЕ
  03-10-2003 . ОКИКУКАИ ОКИНАВА КАРАТЕДО АСОЦИЈАЦИЈА
  29-09-2010. МАЈСТОРИ ОКИКУКАИ МАЈСТОРИ НА ОКИНАВИ И У ЈАПАНУ
  03-10-2003. ДАН-РАНГИРАЊЕ ОКИКУКАИ ДАН-РАНГ СИСТЕМ И КВАЛИФИКАЦИОНИ СТАНДАРДИ
20-03-2018. НАЈАВА УЕЧИ-РЈУ СЕМИНАР У УКРАЈИНИ [29.04.~01.05.2018.]

 

  03-01-2016. ТРЕНИНЗИ-ИНФО. РАСПОРЕД ТРЕНИНГА
08-01-2018. СЕМИНАРИ УЕЧИ-РЈУ СЕМИНАР У РУСИЈИ [МОСКВА, ЈАН. 2018.]
24-12-2017. КЈУ-ТЕСТИРАЊА КЈУ-ТЕСТИРАЊА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ [ДЕЦ. 2017.]
04-03-2018. ПОСЕТЕ СРБИЈА ХОМБУ ПОСЕТА ИЗ ИТАЛИЈЕ И УКРАЈИНЕ [1.~4. МАРТ 2018.]
  28-06-2016. ПОСЕТЕ ОКИНАВИ ПОСЕТА ОКИНАВИ 2016. [4.~24. ЈУН 2016.]
  12-12-2016. ПОВЕЗАНИ ДОЂОИ ИТАЛИЈА (МИЛАНО)
21-03-2018. ВИДЕО-КЛИПОВИ УЕЧИ-РЈУ ДАН-КУМИТЕ; (1970-их)
  20-07-2014. ВЕБ-САЈТОВИ * ДРУГИ ОКИКУКАИ САЈТОВИ: ОКИКУКАИ УРАЈИНА
• • •
.