СРБИЈА ХОМБУ И ДОЂОИ
САВЕТНИЦИ СРБИЈА ХОМБУ
ДАН-ЧЛАНОВИ
ТРЕНИНЗИ-ИНФОРМАЦИЈЕ
ДАН-ТЕСТИРАЊА
—  КЈУ-РАНГИРАЊЕ
—  КЈУ-ТЕСТИРАЊА
 
СЕМИНАРИ
КАРАТЕ ДЕМО (ЕНБУТАИКАИ)
РАЗМЕНЕ КУЛТУРЕ
ТУРНИРИ
—  ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
 
ПОСЕТЕ СРБИЈА ХОМБУ
ПОСЕТЕ ОКИНАВИ
ПОСЕТЕ ЈАПАНУ
 
ФОТО-ГАЛЕРИЈЕ
ВИДЕО-КЛИПОВИ
 
ПОВЕЗАНИ ДОЂОИ
 
ИНФО. СА ОКИНАВЕ
—  ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
ГЛАВНИ ОКИКУКАИ ВЕБ-САЈТ
ДРУГИ ОКИКУКАИ САЈТОВИ
—  ОКИНАВА НОВОСТИ
—  ДРУГИ ВЕБ-САЈТОВИ
 

• ДАТУМИ ОБНАВЉАЊА

ДАТУМ (ДД-ММ-ГГГГ) • ПОГЛАВЉЕ: • ОБНОВЉЕНА СТРАНА:

 

  03-10-2010. КАРАТЕДО ОКИНАВА КАРАТЕДО (допуњено)
  03-10-2003. УЕЧИ-РЈУ УЕЧИ-РЈУ КАРАТЕДО СИСТЕМ
  03-10-2003. ОСНИВАЧИ ОСНИВАЧИ УЕЧИ-РЈУ КАРАТЕДО ШКОЛЕ
  03-10-2003 . ОКИКУКАИ ОКИНАВА КАРАТЕДО АСОЦИЈАЦИЈА
  29-09-2010. МАЈСТОРИ ОКИКУКАИ МАЈСТОРИ НА ОКИНАВИ И У ЈАПАНУ
  03-10-2003. ДАН-РАНГИРАЊЕ ДАН-РАНГ СИСТЕМ И КВАЛИФИКАЦИОНИ СТАНДАРДИ
12-11-2019. НАЈАВА УЕЧИ-РЈУ ДЕНТО КАРАТЕ СЕМИНАР У ИТАЛИЈИ (ДЕЦ. 2019)

 

  03-01-2016. ТРЕНИНЗИ-ИНФО. РАСПОРЕД ТРЕНИНГА
03-11-2019. СЕМИНАРИ УЕЧИ-РЈУ СЕМИНАР У УКРАЈИНИ, КИЈЕВУ [НОВЕМБАР 2019.]
  11-06-2019. ДАН-ТЕСТИРАЊА ИСПИТИ ЗА ДАН-РАНГ [ИТАЛИЈА, МИЛАНО, 10. ЈУН 2019.]
08-11-2019. ПОСЕТЕ СРБИЈА ХОМБУ ПОСЕТА ИЗ ШВЕДСКЕ    [НОВЕМБАР 2019.]
15-10-2018. ПОСЕТЕ ОКИНАВИ ОКИНАВА 2018 • 22.08.-12.09. и 15.09.-5.10. + ВИДЕО-КЛИП
  08-10-2019. ДРУГЕ ИФОРМАЦИЈЕ УРЧИ-РЈУ КАРАТЕ ДЕМОНСТРАЦИЈЕ У БЕОГРАДУ [СЕПТ. 2019]
  12-12-2016. ПОВЕЗАНИ ДОЂОИ ИТАЛИЈА (МИЛАНО)
  20-05-2018. ВИДЕО-КЛИПОВИ СЕИСАН-БУНКАИ И ЈАКУСОКУ-КУМИТЕ (1980-их)
  20-07-2014. ВЕБ-САЈТОВИ * ДРУГИ ОКИКУКАИ САЈТОВИ: ОКИКУКАИ УРАЈИНА
• • •
.